• TRANSFERNE CENE

  Izognite se nepotrebnim davčnim dilemam pri poslovanju s povezanimi podjetji. Organiziran imamo oddelek za analizo davčnih aplikacij na področju transfernih cen.

 • ZASTOPANJE V DAVČNIH POSTOPKIH

  Imamo visoko usposobljen strokovni kader, specializiran za različne vrste obdavčitve. Za vas organiziramo uspešno skupino, ki bo v celoti prevzela komunikacijo z davčnimi organi.

 • PREVZEMI, ZDRUŽITVE IN DELITVE PODJETIJ

  S storitvami iz davčnega, pravnega in finančnega področja vam pomagamo pri statusnem preoblikovanju in skupaj z vami dosežemo optimalno delovanje vašega podjetja.

 • VREDNOTENJE PODJETJA

  Za vas skladno z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti ocenimo vrednost podjetja za različne namene.

 • SKRBNI PREGLED POSLOVANJA

  Davčni, pravni in finančni svetovalci za vas izvedemo skrbni pregled poslovanja in predstavimo natančno sliko o poslovanju podjetja ter kritično ocenimo tekoča in prihodnja tveganja.

PONOSNI DRUŽBENIK IEDC - BLED SCHOOL OF MANAGEMENT

ČLANI ZDRUŽENJA INTEGRA INTERNATIONAL

10

LET TRADICIJE IN IZKUŠENJ

ZADNJE NOVICE

Poročanje po državah – CbCR poročanje ter CbCR obvestilo

Eden izmed 15 ukrepov OECD (t.i. »BEPS« ukrepi) se nanaša tudi na posebno poročanje po državah; gre za poročanje (»Country-by-country reporting« oz. CbCR), h kateremu so zavezane mednarodne skupine podjetij, katerih letni konsolidirani prihodki znašajo oz. presegajo 750 mio EUR. 

Preberi več...

AJPES vzpostavlja register dejanskih lastnikov

AJPES bo v skladu s 44. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: ZPPDFT-1) 19. novembra 2017 vzpostavil Register dejanskih lastnikov. Register se vzpostavlja z namenom onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Ker bodo v zvezi z vzpostavitvijo Registra določene aktivnosti zahtevane tudi od gospodarskih družb in nekaterih drugih poslovnih subjektov, v nadaljevanju predstavljamo najbolj ključne informacije glede zbiranja in posredovanja podatkov ter vodenja registra. 

Preberi več...

Kaj nam novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) prinaša na področju revizije v upravnih zadevah?

Sredi septembra se je pričela uporabljati dolgo pričakovana novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), ki s svojimi določbami posega tudi na upravno področje – zlasti na področje revizije kot izrednega pravnega sredstva. 

Preberi več...