• TRANSFERNE CENE

  Izognite se nepotrebnim davčnim dilemam pri poslovanju s povezanimi podjetji. Organiziran imamo oddelek za analizo davčnih aplikacij na področju transfernih cen.

 • ZASTOPANJE V DAVČNIH POSTOPKIH

  Imamo visoko usposobljen strokovni kader, specializiran za različne vrste obdavčitve. Za vas organiziramo uspešno skupino, ki bo v celoti prevzela komunikacijo z davčnimi organi.

 • PREVZEMI, ZDRUŽITVE IN DELITVE PODJETIJ

  S storitvami iz davčnega, pravnega in finančnega področja vam pomagamo pri statusnem preoblikovanju in skupaj z vami dosežemo optimalno delovanje vašega podjetja.

 • VREDNOTENJE PODJETJA

  Za vas skladno z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti ocenimo vrednost podjetja za različne namene.

 • SKRBNI PREGLED POSLOVANJA

  Davčni, pravni in finančni svetovalci za vas izvedemo skrbni pregled poslovanja in predstavimo natančno sliko o poslovanju podjetja ter kritično ocenimo tekoča in prihodnja tveganja.

PONOSNI DRUŽBENIK IEDC - BLED SCHOOL OF MANAGEMENT

ČLANI ZDRUŽENJA INTEGRA INTERNATIONAL

10

LET TRADICIJE IN IZKUŠENJ

ZADNJE NOVICE

Nova davčna reforma v luči povračil stroškov v zvezi z napotitvijo na delo v tujino

Z letom 2018 se bo pričel uporabljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (v nadaljevanju: ZČmIS), ki spreminja do sedaj znano opredelitev začasne napotitve delavcev na delo v tujino. Na podlagi Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja so se namreč do sedaj za službena potovanja štela tista potovanja, na katera je bil delavec poslan in ki so trajala toliko časa, kot je bilo opredeljeno na njegovem potnem nalogu, vendar ne več kot 3 mesece od začetka potovanja. Po sedanji ureditvi so se torej za službena potovanja v tujino štela tista potovanja, ki so trajala najdlje 3 mesece; v kolikor so trajala dlje, pa so se štela že za napotitev na delov tujino. Po 1.1.2018, ko se bo začel uporabljati ZČmIS, se bo lahko večino službenih poti štelo kot napotitev na začasno delo v tujino – ZČmIS namreč posega v tisti del Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki kot kriterij za razmejitev med službenim potovanjem in napotitvijo na delo v tujino določa omenjeno 3-mesečno obdobje.

Preberi več...

FURS opušča klasičen način vročanja

Finančna uprava RS (FURS) vroča vedno več dokumentov v elektronski obliki (t.i.eVročanje)1, s čimer se počasi opušča klasično (pisemsko) vročanje. Pri tem v družbi Taxgroup ugotavljamo, da si številne pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, še vedno niso uredile vsega potrebnega za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov. Tako se pogosto zgodi, da so jim dokumenti dejansko elektronsko vročeni, pa jih zaradi takšnih ali drugačnih vzgibov prezrejo ali na njih preprosto pozabijo. Ker gre lahko pri tako vročenih dokumentih tudi za takšne, ki s seboj nosijo pomembne pravne posledice (npr. sklepe, opomine, inšpekcijske odločbe itd.), je zato na mestu opozorilo po ureditvi navedenega načina vročanja.

Preberi več...

Zgolj pol leta po uveljavitvi »mini davčne reforme« nova davčna reforma?

V zadnjem času so bile novice o novi davčni reformi vedno pogostejše. Že dlje časa je znano, da želi Ministrstvo za finance spremeniti sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, tako da je bilo največ ugibanj glede prihajajočih sprememb ravno v zvezi s t.i. normiranimi s.p.-ji.

Preberi več...