• TRANSFERNE CENE

  Izognite se nepotrebnim davčnim dilemam pri poslovanju s povezanimi podjetji. Organiziran imamo oddelek za analizo davčnih aplikacij na področju transfernih cen.

 • ZASTOPANJE V DAVČNIH POSTOPKIH

  Imamo visoko usposobljen strokovni kader, specializiran za različne vrste obdavčitve. Za vas organiziramo uspešno skupino, ki bo v celoti prevzela komunikacijo z davčnimi organi.

 • PREVZEMI, ZDRUŽITVE IN DELITVE PODJETIJ

  S storitvami iz davčnega, pravnega in finančnega področja vam pomagamo pri statusnem preoblikovanju in skupaj z vami dosežemo optimalno delovanje vašega podjetja.

 • VREDNOTENJE PODJETJA

  Za vas skladno z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti ocenimo vrednost podjetja za različne namene.

 • SKRBNI PREGLED POSLOVANJA

  Davčni, pravni in finančni svetovalci za vas izvedemo skrbni pregled poslovanja in predstavimo natančno sliko o poslovanju podjetja ter kritično ocenimo tekoča in prihodnja tveganja.

PONOSNI DRUŽBENIK IEDC - BLED SCHOOL OF MANAGEMENT

ČLANI ZDRUŽENJA INTEGRA INTERNATIONAL

10

LET TRADICIJE IN IZKUŠENJ

ZADNJE NOVICE

Ustavno sodišče nad Zakon o delovnih razmerjih – dosedanja ureditev vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti je neustavna!

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na predlog delavke, ki je zaradi izpodbijane odločbe izgubila pravico do sodnega varstva, razveljavilo četrti odstavek 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 52/16; v nadaljevanju: ZDR-1).

Preberi več...

Obetajo se nam krajši pravdni postopki

V sredini marca je začela veljati novela Zakona o pravdnem postopku. Novela teži zlasti k pospešitvi samega postopka, pri tem pa uvaja tudi nekatere spremembe, ki so še posebej pomembne v primeru pravd med gospodarskimi subjekti.

 

Preberi več...

Neobdavčena povračila stroškov za službena potovanja samo še v letošnjem letu?

Prihodnje leto nam bo končno prineslo že dolgo časa načrtovane spremembe glede čezmejnega izvajanja storitev – Državni zbor je namreč sprejel Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki se bo začel uporabljati 01.01.2018. Poglavitni namen zakona je določitev pogojev, pod katerimi bodo lahko delodajalci s sedežem v Republiki Sloveniji začasno izvajali storitve v drugih državah članicah EU ter pogojev, pod katerimi bodo lahko delodajalci s sedežem v drugi državi članici EU storitve začasno izvajali v Republiki Sloveniji.

Preberi več...