• TRANSFERNE CENE

  Izognite se nepotrebnim davčnim dilemam pri poslovanju s povezanimi podjetji. Organiziran imamo oddelek za analizo davčnih aplikacij na področju transfernih cen.

 • ZASTOPANJE V DAVČNIH POSTOPKIH

  Imamo visoko usposobljen strokovni kader, specializiran za različne vrste obdavčitve. Za vas organiziramo uspešno skupino, ki bo v celoti prevzela komunikacijo z davčnimi organi.

 • PREVZEMI, ZDRUŽITVE IN DELITVE PODJETIJ

  S storitvami iz davčnega, pravnega in finančnega področja vam pomagamo pri statusnem preoblikovanju in skupaj z vami dosežemo optimalno delovanje vašega podjetja.

 • VREDNOTENJE PODJETJA

  Za vas skladno z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti ocenimo vrednost podjetja za različne namene.

 • SKRBNI PREGLED POSLOVANJA

  Davčni, pravni in finančni svetovalci za vas izvedemo skrbni pregled poslovanja in predstavimo natančno sliko o poslovanju podjetja ter kritično ocenimo tekoča in prihodnja tveganja.

PONOSNI DRUŽBENIK IEDC - BLED SCHOOL OF MANAGEMENT

ČLANI ZDRUŽENJA INTEGRA INTERNATIONAL

10

LET TRADICIJE IN IZKUŠENJ

ZADNJE NOVICE

Nezakonita praksa davčnih organov pri odmerjanju davka od nenapovedanih odhodkov

V zadnjem času se v javnosti, zlasti v medijih, zopet pogosteje izpostavljajo primeri iz aktualne prakse delovanja davčnih organov. V tej luči so še posebej burne razprave glede prakse obdavčitve nenapovedanih dohodkov posameznikov po 68.a členu ZDavP-2 (t.i. postopek cenitve davčne osnove), katerega ureditev je med drugim deležna ostrih kritik v strokovni javnosti. Omenjena zakonska določba namreč določa, da lahko davčni organ ugotovi davčno osnovo s cenitvijo, če davčni zavezanec razpolaga s sredstvi za privatno potrošnjo vključno s premoženjem, ki znatno presegajo dohodke, ki jih je sicer napovedal. Davčni organ lahko navedeno nesorazmerje med napovedanimi dohodki posameznika in njegovo potrošnjo preiskuje za obdobje zadnjih desetih let, pri tem pa od ugotovljene davčne osnove - razlike med vrednostjo premoženja ob začetku in koncu inšpiciranega obdobja, zmanjšana za obveznosti - odmeri davek po enotni stopnji 70%. 

Preberi več...

Transferne cene – kaj nam dejansko prinašajo vnaprejšnji cenovni sporazumi (t.i. »APA sporazumi«)?

APA sporazum predstavlja poseben dogovor, s katerim lahko davčni zavezanci in pristojni davčni organ še pred izvajanjem transakcij med povezanimi osebami določijo metodologijo, kritične predpostavke in druga primerna merila za določanje transfernih cen za določene transakcije v določenem obdobju. 

Preberi več...

Nova sodna praksa še dodatno zaostruje upravičenost do davčnih ugodnosti

V preteklih dnevih je velika večina davčnih zavezancev rezidentov v svoje poštne nabiralnike dobila informativni izračun dohodnine za leto 2016. Finančna uprava praviloma ob izdaji oz. pripravi informativnega izračuna že razpolaga s ključnimi podatki za izračun dohodnine, saj so te davčnemu organu dolžni posredovati izplačevalci dohodkov (t.i. plačniki davka). Izjema velja, če ne gre za plačnika davkov v Sloveniji oz. je izplačevalec dohodka fizična oseba ali da gre za dohodek iz tujine. V teh primerih so davčni zavezanci sami dolžni napovedati dohodke z napovedjo pri finančnem uradu. Skrb za pravilnost in popolnost podatkov v informativnem izračunu dohodnine je zato na davčnih zavezancih.

Preberi več...