Novice

Zgolj pol leta po uveljavitvi »mini davčne reforme« nova davčna reforma?

V zadnjem času so bile novice o novi davčni reformi vedno pogostejše. Že dlje časa je znano, da želi Ministrstvo za finance spremeniti sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, tako da je bilo največ ugibanj glede prihajajočih sprememb ravno v zvezi s t.i. normiranimi s.p.-ji.

Preberi več...

Izplačila regresa in koriščenje letnega dopusta – na kaj je potrebno biti pozoren?

Regres in letni dopust sta dve izmed temeljnih pravic delavca, ki izvirajo iz obstoječega delovnega razmerja. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) določa, da mora delodajalec delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres najkasneje do 1. julija tekočega leta. Regres in letni dopust torej nista dve ločeni pravici delavca v delovnem razmerju, temveč sta pravici, ki se medsebojno prepletata. Ker se bližajo izplačila regresa in daljša koriščenja letnega dopusta, se bomo v tem prispevku teh dveh področij dotaknili nekoliko podrobneje. 

Preberi več...

Transferne cene – kaj nam dejansko prinašajo vnaprejšnji cenovni sporazumi (t.i. »APA sporazumi«)?

APA sporazum predstavlja poseben dogovor, s katerim lahko davčni zavezanci in pristojni davčni organ še pred izvajanjem transakcij med povezanimi osebami določijo metodologijo, kritične predpostavke in druga primerna merila za določanje transfernih cen za določene transakcije v določenem obdobju. 

Preberi več...

Nova sodna praksa še dodatno zaostruje upravičenost do davčnih ugodnosti

V preteklih dnevih je velika večina davčnih zavezancev rezidentov v svoje poštne nabiralnike dobila informativni izračun dohodnine za leto 2016. Finančna uprava praviloma ob izdaji oz. pripravi informativnega izračuna že razpolaga s ključnimi podatki za izračun dohodnine, saj so te davčnemu organu dolžni posredovati izplačevalci dohodkov (t.i. plačniki davka). Izjema velja, če ne gre za plačnika davkov v Sloveniji oz. je izplačevalec dohodka fizična oseba ali da gre za dohodek iz tujine. V teh primerih so davčni zavezanci sami dolžni napovedati dohodke z napovedjo pri finančnem uradu. Skrb za pravilnost in popolnost podatkov v informativnem izračunu dohodnine je zato na davčnih zavezancih.

Preberi več...

Nezakonita praksa davčnih organov pri odmerjanju davka od nenapovedanih odhodkov

V zadnjem času se v javnosti, zlasti v medijih, zopet pogosteje izpostavljajo primeri iz aktualne prakse delovanja davčnih organov. V tej luči so še posebej burne razprave glede prakse obdavčitve nenapovedanih dohodkov posameznikov po 68.a členu ZDavP-2 (t.i. postopek cenitve davčne osnove), katerega ureditev je med drugim deležna ostrih kritik v strokovni javnosti. Omenjena zakonska določba namreč določa, da lahko davčni organ ugotovi davčno osnovo s cenitvijo, če davčni zavezanec razpolaga s sredstvi za privatno potrošnjo vključno s premoženjem, ki znatno presegajo dohodke, ki jih je sicer napovedal. Davčni organ lahko navedeno nesorazmerje med napovedanimi dohodki posameznika in njegovo potrošnjo preiskuje za obdobje zadnjih desetih let, pri tem pa od ugotovljene davčne osnove - razlike med vrednostjo premoženja ob začetku in koncu inšpiciranega obdobja, zmanjšana za obveznosti - odmeri davek po enotni stopnji 70%. 

Preberi več...

Obetajo se nam krajši pravdni postopki

V sredini marca je začela veljati novela Zakona o pravdnem postopku. Novela teži zlasti k pospešitvi samega postopka, pri tem pa uvaja tudi nekatere spremembe, ki so še posebej pomembne v primeru pravd med gospodarskimi subjekti.

 

Preberi več...