FURS opušča klasičen način vročanja

Luka Žnidarič

Pravna podlaga za eVročanje je določena v 85.a členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Ta določa, da »davčni organ pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, vroča dokumente prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije – eDavkov«. To velja za vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, kakor tudi za tiste fizične osebe, ki so se ali se še bodo prostovoljno vključile v sistem eVročanje z vložitvijo pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov (obrazec eVročanje-POS). Dokumente, za katere FURS še nima vzpostavljenega sistema eVročanja, pa bodo zavezanci še nadalje prejemali preko pošte v papirni obliki.

 

Velja opozoriti, da se eVročitev šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik v portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve). Zato v družbi Taxgroup podjetja in podjetnike posebej pozivamo, da za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov. Na ta način bodo namreč po elektronski pošti obveščeni, da jim je v eDavkih vročen dokument FURS. Elektronski naslov se sporoči prek portala eDavki z obrazcem eVročanje-POS. Vsak elektronski naslov, ki se ga navede na obrazcu eVročanje-POS, je potrebno tudi potrditi s klikom na povezavo v elektronskem sporočilu, ki se ga prejme po oddaji obrazca eVročanje-POS. Zato posebej opozarjamo, da v kolikor prejetega elektronskega sporočila ne potrdite, elektronsko vročanje ne bo mogoče. Če pa ste elektronski naslov doslej že sporočili (npr. za namene eOpominjanja ali eVročanja), vam tega ni potrebno vnovič.

 

V družbi Taxgroup prav tako svetujemo, da si davčni zavezanci v portalu eDavki uredijo možnost prejemanja informativnih elektronskih sporočil na elektronski naslov, ki ga navedejo v obrazcu eVročanje-POS tako, da v polju »elektronski naslov« s klikom na Dodaj vrstico vnesejo enega ali več elektronskih naslovov, kamor želijo prejemati informativna sporočila o elektronsko odloženih dokumentih. Po oddaji obrazca se na naveden/e elektronski/-e naslove prejme elektronsko obvestilo. V primeru, da se obvestila ne prejme, je potrebno preveriti pravilnost vpisanega elektronskega naslova na obrazcu oziroma delovanje elektronskega predala (vsiljena pošta, zasedenost, povezava z omrežjem,…). Velja sicer opozoriti, da bo na navedene elektronske naslove zavezanec prejemal le informativna sporočila o elektronsko odloženih dokumentih in ne dokumentov, ki jih je potrebno elektronsko vročiti.

 

V družbi Taxgroup prav tako opozarjamo na možnost imenovanja pooblaščenca za vročanje na način, da davčni zavezanec oz. pooblastitelj izpolni obrazec Vročanje-PE. Obrazec Vročanje-PE pooblastitelj odda v papirni obliki na pristojni finančni urad ali v elektronski obliki prek portala eDavki, lahko pa ga preko portala eDavki oddajo tudi vsi njegovi pooblaščenci, ki imajo pravico za vložitev dokumenta Vročanje-PE. V tem primeru se vsi dokumenti namesto zavezancu vročajo njegovemu pooblaščencu za vročanje. To velja tako  za dokumente, ki se vročajo elektronsko, kot tudi za dokumente, ki se še (vedno) vročajo v papirni obliki. Navedeno pomeni, da v kolikor je pooblastitelj del sistema eVročanja, bo FURS dokument, ki ga mora vročiti njegovemu pooblaščencu, odložila v portal eDavki, kjer ga bo pooblaščenec lahko prevzel z uporabo digitalnega potrdila. Zato v družbi Taxgroup opozarjamo, da zavezanci, ki so del sistema eVročanja preverijo, ali imajo njihovi pooblaščenci za vročanje, potrebno programsko in strojno opremo za vstop v portal eDavki, sicer dokumenta ne bodo mogli prevzeti in bo nastopila fikcija vročitve. Zato tudi priporočamo, da se dejansko pooblasti (pravno) osebo z ustreznim strokovnim znanjem in ne morebiti zaposleno fizično pri pooblastitelju, sicer lahko npr. dokumenti, ki bodo vročeni v papirju, vročeni na naslov te fizične osebe.

 

_______________________________________

1 Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je objavljen na spletni strani FURS