O TAXGROUP

Družba Taxgroup d.o.o. je bila ustanovljena leta 2004, ko so se Dušan Jeraj, Nina Klobučarič, Matija Šešok in Klemen Šešok po petih letih sodelovanja v družbi Deloitte & Touche odločili za samostojno pot.

Še v istem letu se je število sodelavcev precej povečalo, začetnim storitvam na področju davčnega svetovanja pa se je kmalu pridružilo še pravno, finančno ter poslovno svetovanje.

Danes je Taxgroup ponosni družbenik IEDC Bled School of Management in član združenja Integra International. Podjetje vodi Dušan Jeraj, Klemen in Matija Šešok pa sta prevzela odgovornosti v okviru družbe Iskra d.d., kjer nastopata v vlogi direktorja operacij.

Imamo ekipo odličnih in uigranih strokovnjakov, ki je sposobna izpeljati najzahtevnejše posle na davčnem, finančnem in pravnem področju. Ekipa danes šteje več kot 20 strokovnjakov, predvsem pravnikov in ekonomistov, ki so prav tako imetniki številnih licenc (pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, odvetniki, imetniki dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, …). Pri izvajanju storitev skrbimo za konstantno izobraževanje in strokovno rast kadra in stremimo k širjenju dobrih poslovnih praks.

Zahteve po storitvah davčnega, pravnega, finančnega ter poslovnega svetovanja se neprestano širijo in postajajo vedno bolj kompleksne. V našem podjetju se vsake zahteve lotimo profesionalno in zavzeto. Pri poslovanju smo strokovni, odzivni, zaupni in natančni. Naša poglavitna prednost je v tem, da ne delujemo znotraj ločenih oddelkov, temveč znanja iz različnih področij združimo v kvalitetno in celovito rešitev.

Naše prednosti so tudi dolgoletne izkušnje in poznavanje specifik gospodarskega, finančnega in javnega sektorja, kar nam omogoča zagotavljanje najvišje kvalitete storitev. Storitve prilagodimo zahtevam naročnikov, ki so pri nas deležni osebne obravnave in najvišje ravni varovanja poslovne skrivnosti.

O NAS

Imetniki številnih
licenc in certifikatov

Naši zaposleni razpolagajo z več pomembnimi licencami kot npr.  pooblaščeno ocenjevanje podjetij, pooblaščeno ocenjevanje nepremičnin, zaposlujemo tudi pooblaščene revizorje.

Člani združenja
Integra International

Smo slovenski del združenja Integre International, ki ima člane v praktično vseh državah sveta, v Sloveniji redno zaposlujemo približno 40 svetovalcev.

Strokovnost

Skrbimo za strokovnost naših zaposlenih, zaposlujemo visoko strokovne in motivirane osebe, naši zaposleni se nenehno izobražujejo na programih IBFD (Nizozemska), IEDC - Poslovna šola Bled, opravljajo magisterije na področju prava in ekonomije.

Odzivnost

Na povpraševanja strank se odzovemo hitro, v zelo kratkem času z našimi zaposlenimi sestavimo multidisciplinarno ekipo strokovnjakov, ki vam lahko pomaga. 

Zaupnost

Izognemo se konfliktom interesov ter imamo vzpostavljene vse potrebne mehanizme za varovanje posredovanih podatkov.

VODSTVO

Dušan Jeraj

Dušan Jeraj

Direktor, univ. dipl. ekon.

Davčno svetovanje, zastopanje stranke v inšpekcijskih postopkih, statusna preoblikovanja s poudarkom na računovodskem in davčnem vidiku, mednarodno poslovanje z davčnega vidika, priprava dokumentacije za transferne cene, svetovanje v zvezi z nasledstvom – poslovni in davni vidik, svetovanje v zvezi z davčnimi vidiki strukture premoženja, priprava napovedi in obračunov.

V svoji 16-letni karieri si je nabral ogromno izkušenj na področju davčnega svetovanja, saj je imel možnost sodelovati s strankami iz najrazličnejših branž – od bank in zavarovalnic, velikih proizvodnih podjetij, hitrorastočih družb pa do fizičnih oseb.

Slovenski (materni), angleški, nemški

Je avtor več knjig in strokovnih člankov z davčnega področja.

Žan Rupar

Žan Rupar

Direktor divizije finančne storitve

Finančno svetovanje, izvedba neodvisnih pregledov poslovanja za banke (IBR) in projektov za namen pridobitve financiranja, priprava dokumentacije za reprogram, zastopanje strank na bankah, sodelovanje pri skrbnih pregledih poslovanja, reorganizacija poslovanja, poslovno svetovanje, vrednotenje družb za različne namene.

V svoji 10-letni karieri si je pridobil številne izkušnje s področja podjetniškega svetovanja, kot tudi bančništva, tako na strani ocenjevanja kreditnih tveganj kot na področju restrukturiranja. Je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Slovenski (materni), angleški, srbski, hrvaški.

Vladka Plohl

Vladka Plohl

Vodja pravne divizije, univ.dipl.prav.

Pravno svetovanje s področja gospodarskega prava (statusnega prava), prava vrednostnih papirjev, delo na M&A projektih, pravno svetovanje s področja obligacijskega prava, delovnega prava, prava javnih naročil, delo na projektih pravnega svetovanja, priprava poročil in mnenj iz različnih pravnih področij, vodenje ter izvajanje skrbnih pravnih pregledov aktov in druge dokumentacije.

V svoji 10-letni karieri si je pridobila številne izkušnje  s področja gospodarskega prava, delovnega prava, obligacijskega prava, prava javnih naročil ter ostalih pravnih področij na katerih dela.

Slovenski (materni), angleški, nemški.

Avtorica strokovnih člankov s področja delovnega prava ter prispevkov za mednarodne publikacije (različna pravna področja). 

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

V TAXGROUP d.o.o. je vedno mesto za strokovne, odgovorne, natančne in prodorne posameznike. Zaposlujemo predvsem pravnike in ekonomiste z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju pravnega, davčnega in finančnega svetovanja.

ODPRTA DELOVNA MESTA

Pričakujemo:

 • pridobljeno izobrazbo pravne oz.ekonomske smeri,
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,zaželeno je predznanje vsaj enega izmed davčnih področij (DDV, DDPO, dohodnina, …),
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika (prednost je znanje drugih tujih jezikov),
 • ambicioznost, prilagodljivost, natančnost, vztrajnost, potrpežljivost in komunikativnost,
 • pripravljenost za delo v timu, razvite organizacijske sposobnosti,
 • motiviranost za delo in
 • poznavanje MS Office programov.


Opis del in nalog:

 • davčno svetovanje s področja DDV, dohodnine, dohodkov pravnih oseb,
 • zastopanje strank v davčnih postopkih, 
  izvajanje preventivnih davčnih pregledov,
 • priprava poročil in mnenj in
 • druge naloge, potrebne za nemoteno potekanje svetovalnih projektov.


Nudimo:

 • zanimivo in dinamično delo na področju davčnega svetovanja,
 • sodelovanje v mladem, dinamičnem, ambicioznem kolektivu,
 • delo s slovenskimi in mednarodnimi strankami,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • možnost strokovnega napredovanja in
 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev,

Pričakujemo:

 • pridobljeno izobrazbo ekonomske ali druge primerljive smeri,
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika (prednost je znanje drugih tujih jezikov),
 • ambicioznost, prilagodljivost, natančnost, vztrajnost, potrpežljivost in komunikativnost,
 • pripravljenost na nenehno učenje in profesionalno rast,
 • dobro razvite analitične sposobnosti,
 • pripravljenost za delo v timu, razvite organizacijske sposobnosti,
 • motiviranost za delo in
 • poznavanje MS Office programov.


Opis del in nalog:

 • priprava raznih poročil v sklopu finančnega svetovanja (poročilo o oceni vrednosti podjetij,
  neodvisni pregled poslovanja za banke, načrt finančnega prestrukturiranja idr.),
 • zastopanje podjetja in predstavitev rezultatov finančnim institucijam,
 • sodelovanje pri pogajanjih (za ugodnejšo obrestno mero, pri nakupu/prodaji podjetja) in
 • druge naloge, potrebne za nemoteno potekanje svetovalnih projektov.


Nudimo:

 • zanimivo in dinamično delo na področju finančnega svetovanja,
 • sodelovanje v mladem, dinamičnem, ambicioznem kolektivu,
 • delo s slovenskimi in mednarodnimi strankami,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • možnost strokovnega napredovanja in
 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev,

Pričakujemo:

 • pridobljeno izobrazbo pravne smeri,
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 • opravljen pravniški državni izpit,
 • zaželene so izkušnje iz zastopanja podjetja pred pravosodnimi in upravnimi organi ter drugimi ustanovami,
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • ambicioznost, prilagodljivost, natančnost, vztrajnost in potrpežljivost,
 • pripravljenost za delo v timu,
 • motiviranost za delo in
 • poznavanje MS Office programov.


Opis del in nalog:

 • pravno svetovanje s področja delovnega in gospodarskega prava,
 • pravno svetovanje s področja obligacijskega prava,
 • vodenje projektov pravnega svetovanja,
 • priprava predlogov, sklepov, pogodb, sporazumov in ostalih aktov,
 • priprava poročil in mnenj,
 • zastopanje strank pred sodnimi in upravnimi organi,
 • skrbni pravni pregledi aktov in druge dokumentacije in
 • druge naloge, ki bodo potrebne za nemoteno potekanje svetovalnih projektov.


Nudimo:

 • zanimivo in dinamično delo na področju pravnega svetovanja,
 • sodelovanje v mladem, dinamičnem, ambicioznem kolektivu,
 • delo s slovenskimi in mednarodnimi strankami,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • možnost strokovnega napredovanja in
 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev,

Kandidate naprošamo, da se nam oglasijo preko spodnjega vprašalnika