DIAGNOSTIČNI DAVČNI PREGLED

S preventivnim davčnim pregledom spoznamo delovanje družbe in se seznanimo z davčnimi tveganji pri obračunavanju in plačevanju ter svojim strankam učinkoviteje svetujemo pri problemih njihovega vsakodnevnega poslovanja iz zgoraj navedenih področij.

Preverimo pravilnost poslovnih knjig z vidika davkov, odkrivamo napake in davčna tveganja ter vam predstavimo predloge za zmanjšanje davčnega tveganja in optimizacijo vaših davkov. 

Diagnostični davčni pregled je postopek, s katerim pregledamo pravilnost poslovnih knjig, pogodb in drugo relevantno dokumentacijo ter se osredotočimo na odkrivanje napak oziroma davčnih tveganj pri obračunavanju in plačevanju davčnih obveznosti vseh vrst davkov. Preventivni davčni pregled se lahko izvaja za posamezno davčno obdobje, del obdobja ali za več davčnih obdobij. Postopek se najpogosteje izvaja v prostorih stranke.

Cilja pregleda sta:

  • identifikacija davčnih tveganj in odprava le-teh in
  • identifikacija priložnosti za optimizacijo davkov.

 

S pomočjo ugotovitev diagnostičnega davčnega pregleda spoznamo delovanje družbe in se seznanimo z davčnimi tveganji pri obračunavanju in plačevanju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, socialnih prispevkov in drugih dajatev.

Pri delu smo natančni, strokovni in zanesljivi. Po opravljenem pregledu vam pripravimo poročilo o naših ugotovitvah ter predstavimo predloge za zmanjšanje tveganj v bodoče.