TRANSFERNE CENE

Na področju transfernih cen nudimo pomoč, ki temelji na podlagi dolgoletnih izkušenj in praksi iz tujine. Naša prednost je dostop do številnih baz podatkov, ki omogočajo preverjanje pradlaganih rešitev v zvezi z določanjem politike transfernih cen.

Pomagamo vam na področju oblikovanja politike transfernih cen in pri pripravi ustrezne dokumentacije o transfernih cenah.

Transferne cene so cene, ki se pojavljajo v transakcijah med povezanima osebama. Za naše naročnike pripravljamo preglede obračunavanja in skladnost le-teh s pravili o transfernih cenah. V okviru opredelitve poslovnega modela preverimo skupino podjetij in način medsebojnega poslovanja. Vse aktivnosti opredelimo v poročilu, ki v primeru davčnega inšpekcijskega nadzora služi kot dokaz, da družba posluje v skladu z Zakonom o davčnem postopku.

V vezi s pregledom obračunanih transfernih cen za vas opravljamo naslednje aktivnosti:

  • pregledamo in podamo predloge poslovnega modela med družbami, znotraj katerega identificiramo posamezne vrste transakcij, ki se vršijo med družbami, in za njih izvedemo analizo funkcij in tveganj;
  • preverimo in opredelimo ustrezne metode za določanje tržnih cen pri predlaganem poslovnem modelu;
  • nudimo pomoč pri izdelavi poročila o transfernih cenah;
  • v primeru ugotovljenih davčnih tveganj pri vzpostavljenem modelu predlagamo ustrezne spremembe uporabljenih metod za določanje transfernih cen.

 

V okviru pregleda transfernih cen naročnikom pomagamo opredeliti model poslovanja povezanih družb ob upoštevanju minimizacije davčnega tveganja, ki se mu družbe s tem izpostavljajo, ter določitev modela cen, ki bi se upošteval za določanje cen pri transakcijah med povezanimi osebami.

Strokovnjaki iz družbe Taxgroup vam v izogib nepotrebnim dilemam v primeru inšpekcijskih nadzorov pripravimo vso potrebno dokumentacijo.