ZASTOPANJE V DAVČNIH POSTOPKIH

Imamo znanje in izkušnje pri sodelovanju v davčnih inšpekcijskih postopkih in pri drugih oblikah komuniciranja z davčno upravo. Družbo Taxgroup lahko pooblastite za zastopanje v davčnem postopku pred ustreznim davčnim organom.

Po potrebi angažiramo tudi druge davčne in finančne strokovnjake, revizorje ter stalne sodne izvedence ustreznih strok.

Kot pooblaščenec v davčnem postopku smo namesto vas v stiku z davčnim organom, ki opravlja inšpekcijski pregled.

Davčnemu organu:

  • tekom postopka posredujemo vse potrebne in zahtevane podatke in informacije,
  • po izdaji zapisnika pripravimo in posredujemo pripombe na zapisnik ter
  • opravimo ostale potrebne postopke.

 

Ves čas skrbno spremljamo potek postopka in varujemo postopkovne pravice naših strank, po izdaji odločbe davčnega organa pa preverimo podane argumente in nudimo pomoč pri zagovoru stranke. V nadaljevanju postopka vložimo pritožbo na odločbo prvostopnega davčnega organa in vas zastopamo tudi pri morebitnem nadaljevanju postopka pred Upravnim sodiščem.

Imamo znanje in izkušnje pri sodelovanju v davčnih in inšpekcijskih postopkih in pri drugih oblikah komuniciranja z davčno upravo. Pri delovanju smo skrbni, natančni in vztrajni. Kot pooblaščenec pripravljamo pripombe, pritožbe ter druga redna in izredna pravna sredstva, vse dokler ne dosežemo odločbe v korist naše stranke.