PREVZEMI, ZDRUŽITVE IN DELITVE GOSPODARSKIH DRUŽB

Naša velika prednost je dostop do številnih baz podjetij, kar nam omogoča hitro in kvalitetno izdelavo predlogov potencialnih tarč doma in v tujini. Ob sodelovanju  ves čas razvijamo tesen odnos z našimi strankami, kar nam omogoča podrobno razumevanje njihovih strateških ciljev ter aktivno sodelovanje in svetovanje pri načrtovanju statusnih sprememb.

Bogate izkušnje, ki smo jih pridobili skozi večletno delovanje so pokazale, da je pri izvajanju postopkov statusnih preoblikovanj ključnega pomena iskanje sinergij, kjer se v največji meri osredotočamo na rast prihodkov, dobičkonosnost ter učinkovitost sredstev.

Svetovanje pri prevzemih, združitvah in delitvah družb obsega naslednje aktivnosti:

  • oblikovanje strategije pristopa,
  • pravno svetovanje, vezano na vsa vprašanja prevzemnega postopka ali postopka združitve,
  • ocenjevanje vrednosti in pomoč pri določanju predhodnih finančnih okvirjev,
  • ocenjevanje in navezava stikov s prevzemnim ciljem,
  • vodenje pogajanj in svetovanje glede primernih cenovnih taktik ter
  • povezavo z regulativnimi organi in pripravo vse potrebne dokumentacije.

 

Družbo Taxgroup sestavljamo strokovnjaki iz različnih strok, ki vam pri izvedbi statusnih sprememb pomagamo z učinkovitim, natančnim in pravočasnim vodenjem ter vas strokovno usmerjamo in pomagamo pri vseh potrebnih upravnih, sodnih in drugih postopkih. Pred izvedbo prevzema oziroma statusnega preoblikovanja za vas skrbno identificiramo vsa možna tveganja in vam pomagamo izbrati pravo strategijo ter zagotoviti skladnost vaših ravnanj s predpisi.