PRAVNO SVETOVANJE

ZAKAJ SE OBRNITI PO NASVET NA TAXGROUP?
  • Nudimo širok spekter pravnih storitev svetovanja in izkušenega vodenja postopkov
  • Svetujemo domačim in tujim pravnim osebam različnih velikosti v vseh fazah njihovega delovanja
  • Poleg tradicionalnih korporacijsko-pravnih storitev strankam svetujemo tudi pri strukturiranih in čezmejnih projektih
  • Naše stranke tudi proaktivno obveščamo o novostih in pričakovanih spremembah področne pravne ureditve
Pošljite povpraševanje

GOSPODARSKO PODROČJE

Področje gospodarskega prava predstavlja temelj delovanja gospodarskih družb.

Nudimo vam celoten spekter storitev s področja gospodarskega prava - M&A, nakup/prodaja poslovnih deležev, postopki ustanovitve in prenehanja družb, izvedba skupščin, intelektualna lastnina, ipd.

Preberi več
Področje gospodarskega prava predstavlja temelj delovanja gospodarskih družb.

DELOVNOPRAVNO PODROČJE

Področje delovnega prava ima zelo velik vpliv na uspešnost in učinkovitost delovanja in poslovanja.

Svetujemo vam pri vseh vprašanjih s področja delovnega prava - priprava vseh vrst pogodb o zaposlitvi in splošnih aktov delodajalca, izvedba postopkov zaposlitev ter odpovedi pogodb, zastopanje v delovnopravnih sodnih postopkih, postopkih inšpekcijskega nadzora ter pri urejanju razmerij s sindikati in svetom delavcev.

Preberi več
Področje delovnega prava ima zelo velik vpliv na uspešnost in učinkovitost delovanja in poslovanja.

INSOLVENČNI POSTOPKI

Poznavanje insolvenčnega prava je zaradi vse večjega števila insolvenčnih postopkov vedno bolj pomembno.

V zvezi z insolventnimi postopki vam svetujemo v postopkih prestrukturiranja, prijavljamo terjatve v postopku prisilne poravnave in v stečajnem postopku, pripravimo predlog za začetek stečajnega postopka ali prisilne poravnave nad dolžnikom ter dolžnikom in/ali upnikom svetujemo tekom celotnega postopka.

Preberi več
Poznavanje insolvenčnega prava je zaradi vse večjega števila insolvenčnih postopkov vedno bolj pomembno.

STVARNOPRAVNO PODROČJE

Stvarnopravno področje je del prava, ki ureja razmerje med posamezniki glede oblasti na stvareh.

Svetujemo vam pri vseh vprašanjih s področja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava (pravni posli v zvezi z nakupom, prodajo, menjavo oziroma drugim prometom z nepremičninami, priprava dokumentov za vpis v zemljiško knjigo…), poleg tega pa vam naši strokovnjaki pomagajo tudi pri vprašanjih povezanih z gradnjo objektov ter pri drugih nepremičninskih vprašanjih.

Preberi več
Stvarnopravno področje je del prava, ki ureja razmerje med posamezniki glede oblasti na stvareh.

OBLIGACIJSKO PODROČJE

Obligacijsko pravo je celota pravil in načel, ki posamezniku omogočajo avtonomno urejanje osebnih in premoženjskih razmerij.

Svetujemo vam pri sklepanju in razvezi pravnih poslov, presojamo ustreznost posameznih pravnih poslov glede na konkretno situacijo, se zanje pogajamo, pripravimo vse vrste pogodb, odškodninske oziroma druge zahtevke ter vas zastopamo pred sodišči v gospodarskih ter civilnih sporih.

Preberi več
Obligacijsko pravo je celota pravil in načel, ki posamezniku omogočajo avtonomno urejanje osebnih in premoženjskih razmerij.

JAVNA NAROČILA

Postopki javnih naročil terjajo dobro poznavanje predpisanih pravil ter strogo upoštevanje le-teh.

Naši strokovnjaki vam pomagajo tako v postopku priprave ustrezne razpisne dokumentacije oziroma ponudbe, ki bo izpolnjevala vse pravne ter formalne pogoje, poleg tega pa vam nudijo pomoč v vseh fazah postopka vključno v postopku s pravnimi sredstvi.

Preberi več
Postopki javnih naročil terjajo dobro poznavanje predpisanih pravil ter strogo upoštevanje le-teh.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Kako vam lahko pomagamo?