POLITIKA ZASEBNOSTI DRUŽBE TAXGROUP d.o.o.

 

Namen spletne stranki družbe TAXGROUP d.o.o. je obveščanje in seznanjanje širše javnosti o novostih na davčne, finančnem in pravnem področju. 

 

Spletna stran vsebuje izključno splošne podatke, ki ne predstavljajo strokovnih nasvetov ali storitev. 

 

Pred kakršnim koli odločanjem ali ukrepanjem, ki bi lahko vplivalo na vaše poslovanje ali finance, je nujen  posvet z našim usposobljenim strokovnim svetovalcem.

 

Materiali in podatki na tej spletni strani so podani kot takšni in v povezavi z njimi ne dajemo nikakršnih zagotovil.  Družba TAXGROUP d.o.o. bo storila vse, kar je v njeni moči, da bodo objavljeni podatki resnični, zanesljivi in kakovostni.  S tem pa ne odgovarja za morebitne vsebinske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Družba TAXGROUP d.o.o.  si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spreminja vsebine, specifikacije in razpoložljivost podatkov objavljenih na spletni strani. V primeru, da spletna stran vsebuje povezave na druga spletna mesta, ki so povsem neodvisna od spletna strani družbe TAXGROUP d.o.o., slednja  ni odgovorna za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih straneh. Do takšnih spletnih strani dostopa vsak posameznik na svojo odgovornost.

 

Spletno stran uporabljate na lastno odgovornost, prav tako prevzemate polno odgovornost za kakršno koli izgubo, ki bi utegnila izhajati iz uporabe te spletne strani. V povezavi z uporabo te spletne strani ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posledično ali iz kazni izvirajočo škodo oziroma kakršno koli drugo škodo, bodisi, da  izhaja iz pogodbe, pravne ureditve, odškodninskega zahtevka (vključno s kakršno koli obliko malomarnosti) oziroma se kako drugače nanaša na uporabo te spletne strani.

 

Ta omejitev odgovornosti se poleg nas nanaša tudi na naše zaposlene.  

 

Kot obiskovalcu te spletne strani vam za njeno uporabo ni treba navajati osebnih podatkov. Ta stran zbira izključno osebne podatke, ki jih obiskovalci prostovoljno posredujejo. Takšni podatki se med drugim nanašajo na vaše ime, poklic, naslov podjetja, e-naslov, telefonsko številko in številko faksa.

 

Ta spletna stran si lahko zapomni tudi posredovane vsebine, ki med drugim lahko vključujejo vaše objave na kakršnih koli blogih, forumih in drugih družabnih omrežjih ter aplikacijah in storitvah, ki jih lahko nudimo.

 

Registracija na tej spletni strani vam na primer omogoča dostop do določenih vsebin, udeležbo na organiziranih dogodkih, izpolnjevanje anket ali zastavljanje vprašanj o interesnem področju. Tako vnesene podatke lahko uporabimo, da odgovorimo na vprašanja uporabnikov in da prilagodimo ali izboljšamo delovanje spletne strani ter ponujenih storitev.

 

BLOGI, FORUMI IN DRUGA DRUŽABNA OMREŽJA

 

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave na razne bloge, forume ali druga družabna omrežja, ki omogočajo deljenje spletnih vsebin z drugimi uporabniki. Kakršne koli osebne in druge podatke, ki jih posredujete prek aplikacij družabnih omrežij, lahko prebirajo, zbirajo in uporabljajo tudi drugi uporabniki omenjenih aplikacij, nad katerimi nimamo nikakršnega nadzora ali pa je ta zelo omejen. Za uporabo, zlorabo ali nezakonito prilastitev vaših podatkov, ki jih delite preko aplikacij družabnih omrežij, s strani drugih uporabnikov zatorej ne odgovarjamo.

 

ZAŠČITA PODATKOV

 

Vsi podatki, posredovani prek te spletne strani, so pred nepooblaščenimi dostopi, razkrivanjem, spreminjanjem in uničenjem zaščiteni s pomočjo ustreznih komercialnih standardov tehnološke in operativne zaščite.

 

 

VAROVANJE ZASEBNOSTI OTROK

 

Družba TAXGROUP d.o.o.  se zaveda pomena varovanja zasebnosti najmlajših v interaktivnem spletnem svetu. Ta spletna stran ni namenjena mlajšim od 13 let. Naša politika ne zajema namernega zbiranja ali shranjevanja podatkov oseb, mlajših od 13 let.

 

PODATKI O PIŠKOTKIH IN SLEDILNI PIŠKOTKI

 

Ta spletna stran zbira standardne podatke (npr.: IP naslov, vrsta brskalnika, izbira jezika, obiski strani in navezujoči se spletni naslovi). Zaradi zagotavljanja čim boljše navigacije po tej spletni strani lahko za zbiranje agregatnih podatkov uporabljamo tudi piškotke (majhne tekstovne datoteke na uporabnikovem brskalniku) ali t.i. web beacons (merilne kode, ki omogočajo spremljanje števila obiskovalcev določenega spletnega mesta ter dostop do določenih piškotkov). Dodatne informacije o uporabi piškotkov in drugih sledilnih tehnologij ter upravljanju z njimi so na voljo v obvestilu o piškotkih.

 

Spletna stran  družbe TAXGROUP d.o.o. uporablja naslednje piškotke:

 

Ime piškotka / Namen, uporaba piškotka / Čas hrambe:
 

XSRF-TOKEN / Varnost / Seja

hs / Varnost / Seja

SSR-caching / Označuje, kako je bilo spletno mesto prikazano. / Seja

svSession / Identificira edinstvene obiskovalce in spremlja seje obiskovalcev na spletnem mestu / 2 leti
 

 

Posameznik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično posameznik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri.

Družba TAXGROUP d.o.o. lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki posameznika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani.

 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Pridržujemo si pravico, da izjavo po potrebi kadar koli spremenimo ali jo dopolnimo. V primeru sprememb bomo spremenili datum zadnjega vnosa sprememb na vrhu strani. Da boste bolje obveščeni o zaščiti vaših podatkov na tej spletni strani, vam priporočamo, da občasno preverite izjavo o varovanju zasebnosti.

Če naše e-pošte ali drugih samodejnih obvestil ne želite prejemati, se prek te spletne strani lahko kadar koli odjavite, s tem, da nam pišete na: info@taxgroup.si.

 
POLITIKA ZASEBNOSTI GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 

SPLOŠNO

 

V družbi TAXGROUP d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu z vsakokrat veljavnimi  predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov  ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju kot: GDPR).

 

Namen Politike zasebnosti je seznanitev posameznikov s podlago in nameni obdelave osebnih podatkov s strani družbe TAXGROUP d.o.o. ter pravicami posameznikov na tem področju, poleg tega pa tudi z informacijami glede piškotkov pri uporabi spletnih strani, s katerimi upravlja TAXGROUP d.o.o.

 

Družbe TAXGROUP d.o.o. pridobiva osebne podatke posameznikov na naslednje načine:  

  • neposredno nam jih posredujejo posamezniki,

  • prejemniki elektronskih sporočil, ki so podali privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja in posamezniki z obiskom spletne strani v lasti družbe TAXGROUP d.o.o.;

  • iz javno dostopni evidenc ali javnih virov  (javni registri, baz podatkov, internetnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij).

 

Uporabniki osebnih podatkov so zgolj zaposleni v družbi TAXGROUP d.o.o in pogodbeni partnerji družbe TAXGROUP d.o.o. kot obdelovalci, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodbe o obdelavi osebnih podatkov v skladu z GDPR ali pogodbe o varovanju zaupnih podatkov, zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov.

 

 

PRAVNE PODLAGE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

 

Obdelava osebnih podatkov na zakonski podlagi  

 

Obdelava osebnih podatkov v družbi TAXGROUP d.o.o. temelji na vsakokrat veljavni zakonodaji, ki ureja varstvo osebnih podatkov, elektronsko komunikacijo ter na relevantni evropski zakonodaji.

 

Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika

 

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni  privolitvi posameznika, ki  družbi TAXGROUP d.o.o. omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za  namene, opredeljene v privolitvi.

 

Sklenitev pogodbe z družbo  TAXGROUP d.o.o. ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje njegovih pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja z družbo TAXGROUP d.o.o. oz. zanj ne predstavljajo dodatnih stroškov.

 

Obdelava osebnih podatkov na pogodbeni podlagi

 

Obdelava osebnih podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe.

 

Preklic privolitve posameznika

 

Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, družba  TAXGROUP d.o.o. njegovih podatkov za namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljala.

 

Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori z zahtevo, ki jo  pošlje na el. naslovu: info@taxgroup.si. Družba  TAXGROUP d.o.o. bo zahtevo posameznika po preklicu zabeležila v svojem sistemu in jo začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve.

 

 

NAMEN OBDELAVE

 

Vse zbrane podatke in informacije v družbi TAXGROUP d.o.o. obdelujemo izključno za namen opravljanja svojih storitev, za tržne namene ali za pošiljanje promocijskega materiala in obvestil v povezavi z našimi storitvami, ki bi vas po našem mnenju utegnile zanimati, raziskovalne namene, za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani ali za pridobivanje povratnih informacij glede naših storitev ali za tržne namene.

 

 

PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE OSEBNI PODATKI NANAŠAJO

 

Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do dostopa:

V kolikor bi posameznik želel pridobiti informacije s katerimi osebnimi podatki razpolaga upravljavec družbi  TAXGROUP d.o.o.  ima pravico od zahtevati naslednje informacije: namen obdelave, uporabnike osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, kadar obdelava osebnih podatkov temelji na osebni privolitvi posameznika, obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče, v primeru, da osebni podatki niso bili zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,  pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, obstoj pravice, da se od družbi  TAXGROUP d.o.o. zahteva dostop, popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom,  obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, obstoj pravice do prenosljivosti osebnih podatkov.

 

Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do popravka:

Posameznik ima pravico, da družba  TAXGROUP d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do izbrisa:

Posameznik ima pravico, da družba  TAXGROUP d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim,  družba  TAXGROUP d.o.o. pa mora osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon.

 

Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do omejitve obdelave: Posameznik ima pravico, da družbi  TAXGROUP d.o.o. omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki družbi  TAXGROUP d.o.o. omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) družbi  TAXGROUP d.o.o. osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do prenosljivosti podatkov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval družbi  TAXGROUP d.o.o. v strukturirani in berljivi obliki ter ima pravico, kadar je to tehnično izvedljivo, da te podatke družba  TAXGROUP d.o.o. posreduje drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na pisni privolitvi  in kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do ugovora:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki in katerih obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, ima pravico ugovarjati takšni obdelavi.  V tem primeru mora družba  TAXGROUP d.o.o. prenehati obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi posameznika. Posameznik katerega  osebni podatki se obdelujejo za namene neposrednega trženja ima pravico ugovarjati takšni obdelavi in družba  TAXGROUP d.o.o. mora v tem primeru prenehati z obdelavo osebnih podatkov v te namene.

 

Posameznik lahko uveljavlja svoje zgoraj navedene in opisane pravice na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z zahtevo, ki jo pošlje na el. naslov: info@taxgroup.si. Družba  TAXGROUP d.o.o. je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku, pisno ali v e-obliki, brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu od prejema posameznikove zahteve.

 

Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do pritožbe:

Če posameznik meni, da ob uveljavljanju svoji pravic ni dobil ustreznega odgovora družbe  TAXGROUP d.o.o., ima pravico do pritožbe, ki jo lahko vloži 15 dneh od prejema odgovora družbe  TAXGROUP d.o.o. pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si).

Pridržujemo si pravico, da izjavo o varovanju zasebnosti kadarkoli spremenimo ali dopolnimo v skladu s politiko o zasebnosti v povezavi s posameznim področjem te spletne strani (npr. zaposlovanje).

 

Če naše e-pošte ali drugih samodejnih obvestil ne želite prejemati, se prek te spletne strani lahko kadar koli odjavite, s tem, da na to sporočite na: info@taxgroup.si.

 

Stegne 21, 1000 Ljubljana, 9. nadstropje

Tel. 01/360 30 40

© 2019 Taxgroup d.o.o. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now