Stegne 21, 1000 Ljubljana, 9. nadstropje

Tel. 01/360 30 40

© 2019 Taxgroup d.o.o. 

Nudimo storitve:

  • Priprava načrta poslovnega prestrukturiranja

  • Optimizacija poslovnih procesov in dobavne verige

  • Priprava poslovnega načrta

  • Upravljanje s stroški

  • Postavitev KPI

  • Svetovanje glede sistemov nagrajevanja