Stegne 21, 1000 Ljubljana, 9. nadstropje

Tel. 01/360 30 40

© 2019 Taxgroup d.o.o. 

Podporo vam zagotovimo na naslednjih področjih:

  • Gospodarsko pravo

  • Delovno pravo

  • Stvarno pravo

  • Obligacijsko pravo

  • Javno naročanje

  • GDPR

  • Skrbni pregledi poslovanja