Stegne 21, 1000 Ljubljana, 9. nadstropje

Tel. 01/360 30 40

© 2019 Taxgroup d.o.o. 

30.3.2020

​Posebnosti iz Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (veljaven od 29.3.2020 naprej), ki se nanašajo na samozaposlene

  • Samozaposlenim se omogoči avtomatičen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v aprilu, maju in juniju 2020. Obresti na te neplačane prispevke ne tečejo.
     

  • Pozor: če samozaposleni ne plačuje redno prispevkov (obveznosti višje od 50 EUR, ki so zapadle v plačilo do 28.2.2020 morajo biti poravnave do 6.4.2020), ne bo imel pravice do odloga. Predlagamo, da preverite stanje na e-davkih.

         

Precej pomembnejši pa so ukrepi, ki se obetajo iz Mega "antikorona" zakona (trenutno še predlog zakona).