29.3.2020

 
V prvem protikriznem ukrepu sta Vlada in Državni Zbor RS sprejela paket štirih zakonov za omejevanje posledic izbruha epidemije COVID-19. Prvi ukrepi na javnofinančnem področju so zajeti v Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), ki je bil  20.3.2020 sprejet v Državnem zboru, 28.3.2020 pa objavljen v Uradnem listu, pri čemer začne veljati naslednji dan po objavi (29.3.2020).

 

ZIUJP na področju davkov omogoča sledeče:

 1. Rok za oddajo davčnih obračunov (kot tudi letnih poročil na AJPES) se podaljšuje do 31.5.2020:
   

  • Posledično se tudi rok za oddajo priglasitve ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki podaljšuje (prav tako do 31.5.2020).

 2. Omogočena sta odlog in obročno plačilo davkov (tudi za akontacije davka in davčnega odtegljaja) za vse zavezance – tako pravnim kot fizičnim osebam izven okvira Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), in sicer:
   

  • Odlog za obdobje največ 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.

  • Obročno plačilo davkov v največ 24 mesečnih obrokih (prav tako iz razloga izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije).

  • Razlika med ZIUJP in ZDavP-2 v tem delu: ZIUJP ne zahteva predložitev zavarovanj za zavarovanje poplačila obveznosti.
    

 3. Obresti v času odloga in obročnega plačila se NE obračunavajo (ZDavP-2 v tem delu zahteva obračun obresti po 2% stopnji).
   

  • Četudi je bila vloga za odlog in/ali obročno plačilo davkov podana že po ZDavP-2 (ne ZIUJP), se obresti ne bodo obračunavale (3. odstavek 8. člena ZIUJP).
    

 4. Odmera dohodnine:

  • FURS bo prve letne informativne izračune dohodnine za leto 2019 odpremil najkasneje do 30.6.2020;

  • V kolikor informativni izračun ne bo vročen do 15.7.2020, bo treba samoiniciativno vložiti napoved za odmero dohodnine do 31.8.2020.

 

Kot omenjeno – gre za prvi sveženj ukrepov, ki pa se bodo glede na trenutne aktivnosti vladnih organov dopolnili in nadgradili. Vlada RS je 24.3.2020 predstavila smernice z naborom ukrepov za omilitev posledice »KORONA« epidemije za državljane in gospodarstvo do 31.5.2020 predvsem na področju ohranjanja gospodarske in potrošniške klime.

 

T.i. »ANTIKORONA« paket, na katerem trenutno (29.3.2020) aktivno delajo, bi naj (med drugim) zajemal:

 

 1. Sofinanciranje nadomestil plač za delavce na čakanju enak status se obeta delavcem, ki dela ne morejo opravljati zaradi višje sile):
   

  • Oprostitev plačila prispevkov, ter

  • Dodatno sofinanciranje neto plače v višini 20% (zanesljivi viri iz projektne skupine govorijo tudi o potencialnem 80% sofinanciranju).
    

 2. Nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne krije ZZZS (in ne delodajalec).
   

  • Ukrep za ohranitev delovanja podjetij:

  • Plačilo prispevkov za pokojninsko zavarovanje za vse delavce, ki ostanejo na delovnem mestu krije država.
    

 3. Samostojni podjetniki (samozaposleni):
   

  • Izredna pomoč samozaposlenim v višini 70% neto minimalne plače;

  • Odpis prispevkov za socialno varnost.

 

Vse navedeno vezano na mega »ANTIKORONA« paket so le smernice Vlade – ne gre niti za zakonodajne predloge – na to bo treba še malo počakati. Kaj pa je na področju socialnih prispevkov za zaposlene na čakanju mogoče storiti že danes?
 
Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki je iz prvega paketa protikriznih zakonov je bil prav tako 20.3.2020 sprejet v Državnem zboru, 28.3.2020 pa objavljen v Uradnem listu (začne veljati naslednji dan po objavi, to je 29.3.2020).

 

Na kratko:

 1. 40% povračilo nadomestila plače (vendar ne več kot je trenutno denarno nadomestilo za brezposelnost v višini 892,50 EUR) v primeru začasnega čakanja na delo (60% stroška ostaja na strani delodajalca).
   

  • Osnovni pogoji: hkrati ne bo dela za najmanj 30% zaposlenih delavcev in vsi bodo začasno napoteni na čakanje na delo; delodajalec redno plačuje plače; nima za več kot 50 EUR neplačanih davčnih obveznost.

  • Ti delavci bodo upravičeni do nadomestila plače v višini 80% plače.
    

 2. 100% povračilo nadomestila plače (ni omejitve navzgor) v primeru individualno odrejene karantene, pri čemer delavec dela ne more opravljati od doma.
   

  •  Pogoj: delavec ima odločbo ministrstva za zdravje, da ne more opravljati dela.
    

 3. Potrjeno okuženi delavec je prvih 90 dni upravičen do 90% bolniškega nadomestila, nato do 100%, strošek od prvega dne dalje je v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
   

 4. Pravica do povračila stroška plače se ne omogoči avtomatično, delodajalec bo moral vložiti vlogo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Vlogo je treba vložiti v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo. Če je delavec na čakanje na delo napoten že danes, je treba vlogo vložiti v osmih dneh od uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov – paziti kdaj bo zakon objavljen v Uradnem listu.
   

 5. REK-1 obrazec se vlaga kot običajno, saj zaenkrat ne omogoča ločenega vnosa vezanega na uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače. Šifre za oblikovanje pokojninske osnove:
   

  • M02: če gre za nadomestilo plače v skladu s 6. odstavkom 137. člena ZDR-1, ker delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile (npr. varstvo otroka zaradi zaprtja šol in vrtcev)

   • Delavec je upravičen najmanj do 50% plače oziroma najmanj do 70% minimalne plače

  • M01: če gre za nadomestilo plače v skladu s 138. členom ZDR-1, zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga
    

 6. Samozaposlenim se omogoči avtomatičen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v aprilu, maju in juniju 2020. Obresti na te neplačane prispevke ne tečejo.
   

  • Pozor: če samozaposleni ne plačuje redno prispevkov (obveznosti višje od 50 EUR, ki so zapadle v plačilo do 28.2.2020 morajo biti poravnave do 6.4.2020), ne bo imel pravice do odloga. Predlagamo, da preverite stanje na e-davkih.

 

Stegne 21, 1000 Ljubljana, 9. nadstropje

Tel. 01/360 30 40

© 2019 Taxgroup d.o.o. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now